Hem

""Logga""

Välkommen till Sölvedals Förvaltnings AB 

Sölvedals Förvaltnings AB äger och förvaltar bostadsfastigheter i Karlshamn,
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad och Åhus.

Kärnverksamheten är att förvärva, utveckla och aktivt förvalta fastigheter.
För närvarande består fastighetsbeståndet av 30 fastigheter, ca 650 lägenheter och lokaler,
tillsammans en totalyta om ca 52 000 kvm.

Stort tack!

Sölvedals Förvaltnings AB var en av tre som blev nominerade för bästa
bostadsbolag till Branschindex tävling för bostadsbolag under torsdagen
(2016-09-22) vid Business Arena i Stockholm.

Under våren har 250 st. av våra hyresgäster fått ut ett antal frågor om hur det är att
vara hyresgäst hos oss. U
ndersökningen heter Branschindex Bostäder och utförs
över hela Sverige hos ett antal fastighetsägare,
totalt sett har ca 10 000 hyresgäster deltagit i undersökningen.
Vi kan därefter jämföra våra resultat och se vad vi är bra på och på vilka punkter vi behöver bli bättre. 

Stort tack till alla som tagit sig tid med att besvara frågorna! Vi har fått många bra
synpunkter på hur vi kan förbättra oss och detta är något vi skall ta till oss!

Länk till annons i sydöstran