Hem

""Logga""

Välkommen till Sölvedals Förvaltnings AB 

Sölvedals Förvaltnings AB äger och förvaltar bostadsfastigheter i Karlshamn,
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad och Åhus.

Kärnverksamheten är att förvärva, utveckla och aktivt förvalta fastigheter.
För närvarande består fastighetsbeståndet av 30 fastigheter, ca 650 lägenheter och lokaler,
tillsammans en totalyta om ca 52 000 kvm.

Sölvesborgsbron – Ljungaviken, Sölvesborgs kommun