Boinfo

Sköt om din lägenhet

Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. I denna information följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket - både för dig och nästkommande hyresgäst! 

Golv

Golv och golvmattor ska vårdas väl. Tänk på att parkettgolv är känsliga - ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet! Stoppa smuts och grus redan vid ytterdörren, gärna med hjälp av en dörrmatta.

I den dagliga städningen, dammsug eller torrmoppa ditt trägolv. Vid mer grundlig rengöring fukttorka golvet med en mycket väl urvriden trasa. För mycket vatten på trägolv skadar det. Använd endast milda rengöringsmedel.

Kyl och frys

I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys. Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel och ger en jämnare temperatur! Och dina kostnader för el blir mindre. Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna. Rengör avrinningshålet - annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet.

Rengöra köksfläkten

I din köksfläkt finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara. Om du har diskmaskin kan du diska filtret i maskinen.

Om du har kolfilterfläkt kontakta din bovärd för instruktioner om rengöring.

bench

Toalett och badrum

I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög, det är därför viktigt att ventilationen fungerar. För att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut. Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen i badrummet. Blöjor, bomullspinnar, tamponger etc. får inte spolas ned i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet. Det enda som får spolas ner i toaletten är toalettpapper, kiss och bajs. Inget annat! Inga hål får göras på väggarna i toaletterna då tätskikt kan skadas, vilket kan medföra stora kostnader. Dessa är hyresgästen ansvarig för. 

Stopp i avloppet

Om det blir stopp i handfatet, diskhon eller toaletten - prova först att hälla i kokhett vatten och diskmedel. Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare. Vid stopp i handfatet kan det även hjälpa att skruva loss behållaren under handfatsröret och tömma ut vattnet och rensa bort eventuell smuts. Om du inte lyckas lösa stoppet själv – kontakta din bovärd som kan hjälpa dig.

Tänk på att inte hälla olja i vasken, det orsakar stopp i rören. Använd aldrig kaustiksoda eller andra kemikalier!

Brandvarnare

Varje lägenhet är utrustad med en brandvarnare. Du bör kontrollera din brandvarnare minst en gång per månad för att försäkra dig om att den fungerar.

Tryck på knappen på brandvarnarens utsida för att kontrollera att batterierna fungerar. Om du behöver byta batterier – plocka ned brandvarnaren och sätt i ett nytt batteri. När batterierna håller på att ta slut i brandvarnaren ger den ifrån sig en kort varningssignal, som indikerar att det är dags att byta batterier.

Om du skulle sakna en brandvarnare i lägenheten - kontakta din bovärd som kostnadsfritt sätter upp en brandvarnare hos dig!

Inneklimat

Luft och temperatur

Temperaturen i din lägenhet ska hålla minst 20 grader. Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet. Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare.

För att termostaterna på dina element ska fungera ska elementen stå fria och inte isoleras av möbler eller tunga gardiner. För att ventilationen ska fungera är det viktigt att ventilerna är rena och fria från damm. Ta därför för vana att regelbundet torka av ventilerna och rengör ev. filter. Drag i lägenheten beror ofta på igentäppta ventiler.

Att hålla en jämn och lagom varm lägenhetstemperatur är ett sätt att spara på energi och miljö. Öppna hellre fönstret vidöppet i 5 minuter när du ska vädra istället för att ha det öppet på glänt en längre tid under dagen. Det är mer effektivt och du bevarar en behaglig temperatur inne.

Ohyra och skadedjur

Om du upptäcker ohyra eller skadedjur i din lägenhet är det viktigt att du genast anmäler det. Sölvedals har, via vår fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar, avtal med Anticimex. Det betyder att du som hyresgäst får kostnadsfri sanering och rådgivning från Anticimex när du behöver. Ring Anticimex på 075-245 10 00, öppet 7-20, om du har ohyra eller skadedjur i din lägenhet, uppge att Sölvedals har avtal med Länsförsäkringar.

Betala hyra

Hyran betalas i förskott varje månad och ska vara inbetalad till Sölvedals Förvaltning senast på förfallodagen, som är den siste i varje månad. Om du tappat bort din hyresavi kan du alltid kontakta vårt kontor för hjälp.

Vi använder bankgiro med OCR-nr som inbetalningssätt för hyran. Betalar du via internet ska mottagarkontot vara vårt bankgironummer 660-5042. Använd gärna Autogiro.

Störningar

Den som stör kan bli uppsagd

För att trivas i sitt boende är det viktigt att man inte störs av sina grannar. Alla hyresgäster är därför skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från lägenheten.

I hyreslagen sägs det att man skall se till att omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.

Det är värt att tänka på:

 • Att du även har ansvar för dina gäster. De får inte störa dina grannar genom att föra oväsen i t ex trapphuset.

 • Att hundar inte får skälla eller yla så att omkringboende störs.

 • Att god grannsämja är en god grund för att trivas i sitt boende.

 • Att lägenheten måste vårdas, d.v.s. skador av olika slag bör meddelas till Sölvedals Förvaltning.

 • Att du som har husdjur ser till att de gör sina behov i låda och att lukt ej kommer ut i trapphus eller in till grannar.

 • Att de skyldigheter du har som hyresgäst gäller inte bara i din egen lägenhet utan också i gemensamma utrymmen som till exempel i trappa, hiss, tvättstuga och andra delar av bostadsområdet.

 • Att du ansvarar för att dina gäster följer ordningsreglerna.

 Tips för att undvika att du stör dina grannar:

 • Du kan använda hörlurar när du t ex lyssnar på musik, tv eller spelar dataspel.

 • Du kan lägga in mattor, tex under köksmöblemanget, för att minska störande ljud till lägenheten under.

 • Om du skall ha fest, tala med grannarna och informera om festen. Be dem gärna ringa på om det skulle bli alltför högljutt. Det innebär dock inte att man kan störa obegränsat. Sluta i lagom tid och skruva ner musiken så att inte grannarnas nattsömn förstörs.

 • Tänk på att rökning på balkongen förvisso inte är otillåtet, men att du bör tänka på att omgivningen kan ha obehag av röken. Be gärna grannarna säga till om vad de tycker och be dem gärna säga till om det blir alltför besvärande. I och med en sådan kontakt, kommer ni att ha lättare att lösa eventuella framtida problem.

Om du blir störd

En hyresgäst som stör sina grannar vet inte alltid om det själv. Därför kan de uppskatta att någon säger till vänligt innan problemet blir alltför stort. Lyckas du genom ditt samtal få grannen att sluta störa behöver du för stunden inte göra så mycket mer. Annars kan du ringa till vår störningsjour Lövesstad Larmcentral 0417-585 503 efter kontorstid. Du måste uppge ditt namn, adress och telefonnummer. Detta dels för att vi på ett bättre sätt skall kunna följa upp ärendet, men också för att det inte skall förekomma okynnessamtal till störningsjouren.

När en anmälan kommer in till störningsjouren åker väktare ut för att på plats kontrollera störningen. På plats kan väktare konstatera att det förkommer en störning och se till att den upphör. Väktaren skriver också en rapport på det inträffade och skickar den till Sölvedals Förvaltning. Därefter skickar vi ut ett varningsbrev där den hyresgäst som stört uppmanas att upphöra med störningarna.

Fortsätter man att störa sina grannar, trots att man uppmanats att upphöra med störningarna, så riskerar man att bli uppsagd från sin lägenhet. Avflyttar man inte inom utsatt tid för uppsägningen, så kan kronofogden avhysa den som varit störande.