Flytta

Viktigt att tänka på om du ska flytta

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på - både när gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg:

Säga upp ditt kontrakt

Det första du ska göra är att säga upp ditt hyreskontrakt. På baksidan av ditt hyreskontrakt finns en sektion om uppsägning. Den kan du fylla i och skicka in till oss så att vi formellt får in din uppsägning. Det går även bra att mejla uppsägningen till oss. Uppsägningstiden är tre hela månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet.

Det är viktigt är att du anger ett aktuellt telefonnummer som vi kan nå dig på.

Besiktning

På överenskommen tid kommer vi till din lägenhet. Besiktningen är viktig, så det är därför viktigt att du är närvarande. Om inte du själv kan närvara så har du kanske en anhörig som har möjlighet att närvara.

Skador och slitage

När vi genomför besiktningen måste vi bedöma om lägenhetens skick motsvarar dess "ålder". Om skador eller överslitage förekommer måste detta åtgärdas. Eventuella kostnader, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer att debiteras dig.  

För att underlätta besiktningen är det bra om du berättar för den som utför besiktningen om eventuella dolda skador, det vill säga sådana skador som han/hon inte kan se. Om du är medveten om att någon skada skett, som du är ansvarig för, ska du naturligtvis själv åtgärda skadan innan du flyttar. Reparationen ska utföras fackmannamässigt.

Utrustning i lägenheten

Innerdörrar, kryddhyllor, handdukshängare och annat som du har tagit bort ska återställas till besiktningen. Övriga detaljer som tillhör bostaden, till exempel bruksanvisningar och eventuell informationspärm ska du lämna kvar i lägenheten när du flyttar.

Slutavläsning av elmätaren

Din hyresvärd meddelar nätägaren att du flyttar.

Nycklar

Samtliga nycklar ska lämnas senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Det gäller såväl lägenhetsnycklar som kort och nycklar till tvättstuga samt till eventuella garage och förråd. Bortkomna eller inte i tid inlämnade nycklar medför byte av lås – en kostnad som du får stå för. Sjutillhållarlås eller liknande ska lämnas kvar i ytterdörren. Nycklarna till dessa lås bör lämnas med de övriga nycklarna. Om låset tas bort måste dörren repareras. Kostnaden för detta debiteras dig.

Städning

Det är viktigt att flyttstädningen är ordentligt gjord. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du flyttat kan du bli ersättningsskyldig. Glöm inte förråd och garage.

Titta gärna på våra städtips för flyttstädning!

Kontakta din hyresvärd om du har du frågor om städningen av lägenheten.

Lämna bostaden i tid!

Om inget annat har avtalats gäller hyreslagen § 7, som säger:

"När hyrestiden har löpt ut skall man som avflyttande hyresgäst, senast kl. 12.00 dagen efter hyrestidens utgång, hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den."

Flytt av el, telefon och Internet

När du flyttar bör du dels teckna ett el-abonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Du anmäler också flytt av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta din internetleverantör, ditt telefonbolag och din el-leverantör för att göra detta.

Adressändring

För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör din anmälan till Adressändring: telefon 020-97 98 99 eller på  Adressändring.se.

Dödsfall/dödsbo

Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med en månads uppsägning, om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Efter det blir det 3 månader enligt hyreslagen. Vid dödsfall kan den efterlevande maken få överta lägenheten. För sambor med gemensamma barn gäller samma sak. Lägenheten ska sägas upp av närmsta anhörig.