Nyinflyttad

bench

Tillträde

Om inget annat överenskommets gäller första vardagen i varje månad som in- och utflyttningsdag. Från och med klockan 12.00 denna dag har den nya hyresgästen tillgång till lägenheten. Om flyttdagen infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag blir in- respektive utflyttningsdagen först nästkommande vardag. Nyckelutlämning till din lägenhet sker efter överenskommelse.

Städning

Har du anmärkningar mot hur städningen har utförts måste du anmäla detta inom 24 timmar efter att du fått nycklarna till bostaden.
Gör en Anmälan här!

Besiktning

Läs besiktningsprotokollet. Gå igenom bostaden och anmäl eventuella fel och brister som inte finns i protokollet.
Gör en Anmälan här! inom åtta (8) dagar.

Hyresavi

Hyresavin får du i samband med att du får nycklarna till lägenheten.

Autogiro

Anslut gärna till Autogiro
Fyll i och skriv ut banketten, skicka in den till:
Sölvedals Förvaltnings AB
Box 50
294 21 Sölvesborg
Org nr 556318-6278
Bankgiro 660-5042.

bench

Kabel-TV & bredband

Vi har olika avtal gällande TV-utbud och bredband beroende på var Du bor. I samband med inflyttning får du mer information.

Förråd

De flesta av våra lägenheter har förråd antingen i källaren- och eller på vinden. I samband med att du flyttar in bör du sätta ett hänglås på förrådsdörren även om du inte ställer in saker på en gång. Tänk på att inte ha några värdesaker i förrådet.

bench


Hushållsel

När det gäller el anmäler vi din flytt till nätägaren och du behöver bara välja ett elhandelsbolag. På webbtjänster som elskling.se eller compricer.se kan du jämföra priser mellan elhandelsbolag och hitta det som passar dig. Tänk på att kontakta det bolag som du valt innan den 15:e i månaden om du vill att avtalet ska gälla från nästa månadsskifte. Gör du inget val väljer nätägaren ett näthandelsbolag åt dig. Detta gäller inte vår fastighet på Frans G Wibergs väg 1, 3, 5.

bench


Hemförsäkring

Det är viktigt att du har en giltig hemförsäkring.

Varför hemförsäkring?

Hemförsäkringen är basen i hushållets ekonomiska skyddsnät och ger ett brett ekonomiskt skydd när du hyr din bostad. Du behöver en egen hemförsäkring även om du bara har en tillfällig bostad eller om du tror att dina saker inte har så högt värde.

Hemförsäkringen ger dig skydd

 • om något skulle hända dina ägodelar - egendomsskydd
 • om någon skulle kräva dig på skadestånd - ansvarsskydd
 • om du hamnar i en tvist och behöver anlita advokat - rättsskydd
 • om du råkar ut för en misshandel - överfallsskydd
 • om något skulle hända dig eller dina ägodelar på resan - reseskydd
 • om du råkar ut för en id-stöld - id-skydd
 • om dina saker p.g.a. en plötslig och oförutsedd händelse - allrisk egendom

Egendomsskyddet i hemförsäkringen ersätter bl.a.

 • inbrott
 • bränder
 • vattenskador
 • skador på hushållsmaskiner och installationer

Tilläggsförsäkringar

Hemförsäkringen innehåller ett bra sydd för de allra flesta händelser men ibland kan du behöver förbättra skyddet ytterligare. Då kan du behöva en eller flera tilläggsförsäkringar.

 • allrisk angivna föremål - skada eller förlust av specifika, särskilt dyrbara värdeföremål som klockor eller smycken, genom plötsliga och oförutsedda händelser
 • olycksfall - om du skadar dig i en olycka på fritiden eller på arbetet
 • utökat reseskydd - avbeställningsskydd, person- och bagageförsening, resestartskydd, reseavbrott, ersättningsresa, höjt belopp för pengar

OBS!

Grunden i all försäkringsverksamhet är att en skada eller förlust ska ha uppkommit plötsligt eller oförutsett, samt att man ska ha följt generella aktsamhetskrav för att förhindra skadan och för att minska dess omfattning. Hemförsäkringen täcker alltså inte skada i bostaden orsakad av t.ex. rökning inomhus, husdjur eller inbjudna gäster.