Trivselregler

Visa hänsyn till grannarna

Tänk på ljudnivån när du spelar musik eller ser på TV för din granne har samma rättigheter som du. Det gäller både i lägenheten och gemensamma utrymmen i fastigheten. Tänk på att det är lyhört i trapphus och hiss – gå tyst och stäng ytterdörrar försiktigt. Skruva ner volymen och tänk på att det ska vara tyst i fastigheten och på gården mellan kl. 22.00–07.00. Tala om för dina grannar om och när du ska ha fest.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar ska ställas i cykelställ eller i cykelrum. Barnvagnar i barnvagnsrum. Entréer och trappor är utrymningsvägar som måste vara helt fria så att utryckningspersonalen kommer fram vid olyckor eller brand. Saker som står i vägen forslas bort.

Bilar och mopeder

Ska parkeras på rätt plats – på gatan, i garaget eller på p-plats. Kör inte med motorfordon på gårdens vägar, gångbanor eller gräsmattor. Bilkörning på gården är endast tillåtet vid in- och utflyttning och transport av skrymmande möbler.

Mata inte fåglar

Det gäller både från fönster, balkong och på gården. Det kan locka till sig råttor eller duvor med sanitära olägenheter som följd.

Tvättstugan

Eftersom du delar tvättstugan med dina grannar är det viktigt att du följer de regler som finns angivna.

Sopor och avfall

Släng dina sopor och avfall på områdets avfallsstationer och soprum. Här slänger du ditt hushålsavfall; Rest- och matavfall och tidningar samt förpackningar som återvinns för att användas flera gånger; papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas.

 • Glöm inte att vika ihop förpackningarna innan ni slänger dem. Viker alla pappersförpackningarna så blir inte kärlen fulla så snabbt.
 • Det avfall som inte kan lämnas i fastigheten ska sorteras och lämnas på en av kommunens återvinningsstationer.

 Du har rätt till en god boendemiljö mot en skälig hyra

 • Tänk på att vårda din lägenhet väl och att snabbt anmäla uppkomna skador till din bovärd. Att hålla kostnaderna nere gynnar i slutändan alla hyresgäster!

 Du ska kunna sola och umgås på din balkong

 • Att piska mattor eller skaka kläder äventyrar dina grannars trevnad.
 • Kom ihåg att placera blomlådorna på insidan av balkongräcket för att undvika olyckor.
 • Om du vill grilla på din balkong måste du använda en elektrisk grill.
 • Tänk på att undvika att stekos drar in till grannar.

 Du är skyldig att ta ansvar för dina husdjurUntitled-1

 • Att plocka upp efter hunden och att lägga påsen i hundlatrinen ger dig och dina grannar ett renare liv. Du och dina barn skall slippa trampa i hundbajs eller utsättas för kattbajs i sandlådan.
 • Husdjur utan tillsyn kan ställa till med stora skador i lägenheten. Hyresgästen bär här hela ansvaret. Se till att dina husdjur trivs.
 • Ha hunden kopplad. Människor som är rädda för hundar förstår inte att just din hund är världens snällaste!

Du har rätt till en trevlig utemiljö där du själv kan njuta och dina barn kan leka

 • Att vara rädd om utemiljön är ett bra sätt att göra ditt bostadsområde attraktivt och inbjudande. Att inte skräpa ner är ett enkelt sätt att öka allas trivsel!

Vi hoppas att du ska trivas hos oss!