Vad ingår i hyran?

Att bo i hyresrätt

En grundregel är att du inte behöver betala extra för fel som beror på ålder och normalt slitage i lägenheten. Är det däremot fråga om skadegörelse eller överslitage måsta du betala för reparationen.

Ditt ansvar som hyresgäst?

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. I det ansvaret ingår bland annat att regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, rensa vattenlås i kök och badrum, rensa vattenavrinning i kylskåp, byta lampor i lägenheten, fläkten, kylen och i ugnen, byta säkringar samt att byta filter till köksfläkten.

Det här ingår i hyran?

 • Värme och vatten, om ingenting annat anges i ditt hyreskontrakt
 • Underhåll och reparationer i din lägenhet
 • Sophantering (i vissa fastigheter källsortering)
 • Snöröjning vintertid, om inget annat anges i ditt hyreskontrakt
 • Brandvarnare finns i alla lägenheter, HG byter själv batteri vid behov
 • Renssning av stopp i avloppsystemet (inte stopp i vattenlås)
 • Felsökning och reparationer av elanläggning (inte byte av säkring)
 • Justering och tätning av fönster och dörrar
 • Reparation av övrig inredning och utrustning som tillhör fastigheten (inte p.g.a. överslitage eller skadegörelse)
 • Service och justering av kranar
 • Reparationer av kylskåp och frysar
 • Justering, reparation och utbyte av lås och låsdetaljer (inte privata lås)
 • Reparation av spisar (inte spräckta spisplattor)
 • Minst 20 graders värme i lägenheten dagtid. Inomhustemperaturen får inte understiga 18 grader under en längre period

Om vi utför arbete som inte ingår i hyran kommer hyresgäster att bli debiterade 400:-/h + material och utkörning. Minsta tid som debiteras är 30 minuter.