Intresseanmälan

 

Ditt namn för & efternamn (obligatoriskt)

Ditt personnummer ååmmdd-xxxx (obligatoriskt)

Ditt tel.nr (obligatoriskt)

Din e-post

Medsökandes namn

Medsökandes personnummer ååmmdd-xxxx

Kryssa vilken ort Ni är intresserade att bo i:

Kryssa vilken storlek ni är intresserade av:

Max hyra kr/mån

Har ni husdjur? Vad för djur

Övriga önskemål

För att garantera att stå kvar i vår bostadskö bör intresseanmälan förnyas var 6:e månad.

Samtycke JaNej

Genom att jag kryssar för ”Samtycke” i ovanstående intresseanmälan ger jag mitt samtycke och godkännande enligt personuppgiftslagen (PUL). Till att Sölvedals Förvaltnings AB, har full rätt att ta kreditupplysning och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma min ansökan om bostad.

Jag medger också att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Sölvedals Förvaltnings AB’s dataregister.