Miljö

I vårt arbete strävar vi efter att hushålla med energi och övriga naturresurser för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för människor och miljö.

Detta uppnår vi genom:

  • att ständigt arbeta med service och underhåll för bra boendemiljö åt våra hyresgäster
  • att ha engagerade medarbetare och underleverantörer
  • att enbart köpa förnyelsebar el till våra fastigheter
  • att prioritera miljövänlig fjärrvärme alternativt värmepumpar för uppvärmning av våra fastigheter
  • att i samarbete med våra hyresgäster och myndigheter ta hand om sopor och avfall för att minimera miljöpåverkan
  • uppföljning av energiförbrukning och att aktivt arbeta för att minska energiuttag och miljöbelastning med bibehållen god boendemiljö följa lagar och förordningar
  • samtliga våra dieseldrivna servicebilar går på miljöbränslet HVO100